Ole Mertz

Ole Mertz

Professor

Arbejdsplads
Sektion for Geografi
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 3532 2529 (direkte), 3532 2500 (omstilling), Fax: 3532 2501
E-post: om@ign.ku.dk

Uddannelse
1990 Cand. agro., Kgl. Veterinær og Landbohøjskole.
1997 Ph.d. i geografi, Københavns Universitet.
2000 Adjunktpædagogikum, Københavns Universitet.

Ansættelser
1992-1994 Junior National Expert, Europæiske Kommissions Delegation, Burkina Faso
1994-1997 PhD-studerende ved Geografisk Institut, Københavns Universitet (KU)
1997-2001 Adjunkt, Geografisk Institut, KU (SEREIN og DUCED SLUSE)
1997-2002 Deltidskonsulent i udviklingsspørgsmål, Nordic Consulting Group
2001-2003 Lektor, Geografisk Institut, KU (DUCED SLUSE)
2004-2006 Lektor og netværkskoordinator, Geografisk Institut, KU (Koordinator for ReNED)
2006-1014 Lektor, Sektion for Geografi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU.
2014-         Professor, Sektion for Geografi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU.
2016-2022 Leder af Sektion for Geografi
2022-         Studieleder for Geografi-Geoinformatikuddannelserne

For yderligere detaljer, se CV på engelsk side.

ID: 6957