Ole Kjærulff

Ole Kjærulff

Lektor

I mit laboratorium studerer vi primært de molekylære mekanismer, som danner grundlag for, at celler i nervesystemet kan kommunikere indbyrdes og med omverdenen.

Vi er interesseret i synaptisk transmission, som er den proces, hvorved nerveceller frigiver signalstof (neurotransmitter) til hinanden og til musklerne. Her har vi mest fokuseret på et protein kaldet endophilin, som er nødvendigt for opretholdelse af længerevarende synaptisk aktivitet.

Vi studerer også, hvordan en særlig type nerveceller (neurosekretoriske celler), kan udskille hormoner. Vi har særligt analyseret funktionen af proteinet PICK1, som har betydning for cellernes evne til at ”pakke” hormonerne, før de frigives.

Desuden arbejder vi med kommunikationen mellem nerveceller og gliaceller (støttecellerne i nervesystemet) under organismens udvikling, Vi har blandt andet analyseret, hvordan forstyrrelse i denne kommunikation kan øge risiko for kræft i hjernen.

Omdrejningspunktet for vores forskning er Drosophila (bananfluen). Brugen af denne eksperimentelle model gør det muligt at benytte raffinerede og meget effektive genetiske metoder til at udforske de cellulære processer, der også finder sted i pattedyr.

ID: 9108