Ole Kim Hansen

Ole Kim Hansen

Lektor

Ole K. Hansen har arbejdet med kvantitative og molekylærgenetiske aspekter i skovtræer siden 1996. Skovbrugsbachelor (1996) med et projekt om kvantitativ genetik i juletræer. Skovbrugskandidat (1999) - afhandling om genøkologisk zonering af Pinus merkusii via multivariate statistiske metoder. Arbejdede 3 år som forskningsassistent - hovedsagligt med forædling af juletræer. Under sin Ph.d. (2002-2005 - dna-markører i Abies nordmanninana) fik han omfattende erfaring med udvikling og brug af dna-markører til populationsgenetiske studier. Hans post. doc. arbejde har bl.a. omfattet studier der kombinerer forældreskabsanalyser med kvantitative genetiske analyser.

Underviser på to kurser ved det Biovidenskabelige fakultet, KU ("Genetik" kursus nr. 240066 og "Molekylær genetik" kursus nr. 240066). Er del af en gruppe som flere gange har udbudt et Ph.d.-kursus i populationsgenetik: "Molecular marker analysis of plant population structure and processes" som har udpræget international deltagelse.

Aktuelle forskningsinteresser

• Funktion af og genetik i klonfrøplantager

• Etablering af kvasi-forsøg som forædlingsmetode i træer

• Udvikling af dna-markører i vedplanter

• Genetiske konsekvenser af domesticering af vedplanter

 

ID: 4237313