Ole Hammerich

Ole Hammerich

Emeritus

Primære forskningsområder

  • Oxidative koblingsreaktioner - kinetik og mekanismer
  • Ionradikalers associationsreaktioner

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning:

  • Organisk Kemi (KemiOnat, obligatorisk på bacheloruddannelsens første år for biokemi- og nanoteknologistuderende)
  • Supra- og makromolekylær kemi (valgfrit på bacheloruddannelsernes tredie år)

Vejledning (bachelorprojekt og kandidatspeciale):

  • Organisk elektrokemi og ionradikalkemi
  • Ledende polymerer og elektropolymerisation

Interesseområder

Ud over de nævnte forsknings- og undervisningsområder:

  • Universiteternes sprogpolitik
  • Kemiens didaktik
  • Kemiens rolle i samfundet, herunder etiske aspekter og anvendelsen af DDT til malariakontrol

 

ID: 13120