Ole Haagen Nielsen

Ole Haagen Nielsen

Klinisk Professor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Primære forskningsområder

Forskningen centrerer sig især om forbedret diagnostik og farmakologisk behandling af medicinske sygdomme med fokus på inflammatorisk tarmsygdom. I samarbejde med nationale (reNEW, Panum Instituttet og Protein-kinase Signaleringsgruppen, BRIC) samt internationale forskningsgrupper (Boston, Helsinki, Houston, Ottawa/Toronto, Redwood City/Stanford, Rochester, Singapore, og Zürich) undersøges tarmbarrierens betydning for vedligeholdelse af homøostasen / betændelsesudviklingen i tarmen, herunder interaktionen med et velfungerende epitelcellelag. Et kompliceret multifaktorielt samspil mellem gen-miljø-interaktionen bag udviklingen af kronisk tarmbetændelse udgør et overordnet forskningsfelt.

Interesseområder

Hovedinteresser: Cellulære og molekylærbiologiske inflammationsmekanismer af relevans for optimal klinisk og farmakologisk behandling af medicinske sygdomme - med særlig fokus på inflammatorisk tarmsygdom. Desuden evidensbaseret behandling af denne sygdom under graviditet og amning.
 
Varetagelse af prægraduat klinisk undervisning af lægestuderende i intern medicin og medicinsk gastroenterologi. 
 
Udvalgte faglige hverv:
  • Sagkyndig rådgiver for Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) i det intern medicinske fagområde 2011-2024
  • Sundhedsstyrelsens intern medicinske medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Medlem af Europa-Kommissionens ekspertudvalg i gastroenterologi ved Joint Research Centre (JRC), Ispra (VA) (formand for fagområdet igennem en treårig periode) samt af ekspertpanelet ved Hong Kongs Innovation and Technology Commission (ITC). Tidligere medlem af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Forskningsudvalg (og dets Forretningsudvalg); rådsmedlem (intern medicin) af Det Frie Forskningsråd (Sundhed & Sygdom), Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO), Sveriges Forskningsråd (Vetenskapsrådet), samt ad hoc-bedømmer for Horizon Europe (tidligere Horizon 2020), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Science Foundation Ireland, le Haut conseil de l'evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), Agence nationale de la recherche (ANR), European Research Council og Wallenbergs Stiftelse
  • Fast beskikket sagkyndig for Retslægerådet i medicinsk gastroenterologi siden 2010
  • Medlem af forskellige redaktionskomiteer (herunder eLife (sektionen "Medicine"), Drugs, Inflammation Research, Scandinavian Journal of Gastroenterology og Lægehåndbogen). Tidligere videnskabelig redaktør ved Ugeskrift for Læger 2001-2007, samt i perioden 2011-2017 beskikket medlem af Den Bibliometriske Forskningsindikator (Forskningsministeriet), heraf formand for faggruppen "intern medicin" i 3 år
  • Medlem af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 2004-2016 og hovedkoordinator ved udarbejdelsen af "Vejledninger i God Videnskabelig Praksis - med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab" (kan hentes i pdf-format via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside)
  • Eksamensformand for skriftlig embedseksamen i intern medicin ved Københavns Universitet 1995-2007 - og senere for Styrelsen for Patientsikkerheds skriftlige fagprøve i medicin og kirurgi tilegnet 3. verdens læger, der ansøger om dansk lægeautorisation 2010-2020
 

ID: 4947702