Ninna Jørgensen

Ninna Jørgensen

Lektor emerita

Ninna Jørgensen

Lektor

TEO Afdeling for kirkehistorie

 

1951

Født i København

1970

Nysproglig student Vejle Gymnasium. Immatrikuleret Københavns Universitet

1976

Københavns Universitets guldmedalje. ”En kritisk redegørelse for den marxistiske forskning over den tyske reformation”

1976-77

Studieophold Leipzig, DDR,  februar-marts (superviser: Helmar Junghans)

1980

Cand.theol. KU.  Pastoralseminariet i Aarhus

1981

Undervisningsassistent Kirkehistorie, Aarhus Universitet

1982-85

Kandidatstipendiat Kirkehistorie, Aarhus Universitet (vejleder: Jan Lindhardt)

1983

Studier på Freie Universität, Berlin (West) (Germanistik)

1984

Studieophold Göttingen (superviser: Bernd Moeller)

1985

Barselsorlov

1986

Lic.theol. Aarhus Universitet ”Prototypiske figurer og deres funktion i reformationslitteraturen”. Trykt i tysk oversættelse: ”Bauer, Narr und Pfaffe. Prototypische Figuren und ihre Funktion in der Reformationsliteratur” E.J. Brill, Leiden 1988

Foredrag på internationalt Symposium i anledning af det danske reformationsjubilum „Den danske reformation i internationalt perspektiv“ København.

1986-88

Ekstern lektor, Institut for Kirkehistorie Aarhus Universitet

1988

Ordineret hjælpepræst Hammel-Voldby sogne.

1989-91

Seniorstipendiat KU, Institut for Kirkehistorie

1991-92

Barselsorlov

  

 

1992-

Adjunkt-lektor-stilling, KU Institut for Kirkehistorie

Medlem af Det teologiske Studienævn og diverse studieordningsudvalg

Løbende undervisning Præstehøjskolen Løgumkloster

Formand diverse bedømmelsesudvalg vedr. opnåelse af ph.d.-graden

 

1992

Gæsteforelæsning Helsinki Universitet

 

1993

Deltagelse 8th International Congress for Luther Research, Saint Paul, Minnesota, ”The Notion of Lay priesthood in Luther and the Middle Ages”

1996

Oktober-november.Gæsteprofessor, Tartu Universitet, Estland

1997

Seminarleder 9th International Congress for Luther Research , Heidelbarg, august (”Die zehn Gebote bei Luther und in scholastischer Theologie”)

1998

Bidragyder til Odense Symposium ”Oral Perspectives on Early European Verbal Culture”

2002

Seminarleder 10th International Congress for Luther Research Copenhagen August (“Pastoral Care in Sermons and Writings of the Later Luther”)

2005

Gæsteforelæsning Järvenpäa, Finland (“Luthers Weihnachtspredigten”)

2006

København. Bidrag til Workshop Groningen-Durham-Copenhagen: “Authority and Persuasion: The Role of Commonplaces in Western Europe ca. 1450-1800”

2007

Paper præsentation 11. Int. Congress for Luther Research. Brasiliens Lutherske Universitet (ULBRA)

2008

September. Nordic Symposium, Oslo “Luther’s Sermons and Postils – Scholarly positions”

2009

Maj. SCSC, Genève “The Legacy of Bernardine spirituality in devotional works of the early 16th Century"

2010

Studieorlov Wolffenbüttel

2011

Juni. Deltagelse i Reformationskonference 1, RefoRG Zürich (“Catherine Schütz-Zell’s commentary on the Lord’s Prayer in the context of contemporary lay theology”

September. Gæsteforelæsning, Emden, Tyskland, i: TARF. Theologischer Arbeitskreis für Reformationsforschung (“Katechetische Vermittlung bei Luther”

Uddannelse

Lic. theol. Aarhus Universitet 1986

ID: 10294