Nine Riis

Nine Riis

Ph.d.-stipendiat

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16

    2300 København S

    Telefon: +4535325720

Nine er ph.d.-stipendiat ved Centre for Private Governance (CEPRI), som er en del af det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Fra oktober til december 2023 er Nine gæsteforsker ved Max Planck Institute for Comparative and International Private Law Hamburg. 

Nines ph.d-projekt har den foreløbige titel: "Reconstruction of the conformity assessment in B2B data contracts" (Genfortolkning af den obligationsretlige mangelsvurdering i B2B datakontrakter). Projektet foretager en komparativ analyse af mangelsvurderingen i B2B datakontrakter ved at sammenligne og diskutere retstilstanden i Tyskland, Danmark og England. Projektet er interdisciplinært, da det  benytter viden fra data science til at sikre, at den juridiske analyse er forenelig med den tekniske virkelighed. 

Nines interesseområder er den almene obligationsret, aftaleret og IT-kontraktret især komparative perspektiver. Nine har tidligere arbejdet som advokatfuldmægtig hos Plesner Advokatpartnerselskab og har omfattende erfaring med at koncipere og forhandle IT-kontrakter samt håndtere IT-retlige tvister. 

Nine underviser i Obligationsret (BA) og IT-kontraktret (KA) på det Juridiske Fakultet.

ID: 291066615