Nina Møller Andersen

Nina Møller Andersen

Lektor emerita

Primære forskningsområder

Sprogbrug

Dialogisk sprogteori

Dansk som fremmedsprog

Bachtins sprogteorier

 

Aktuel forskning

Dansk som fremmedsprog

Dialogisk sprogteori

Bachtin: heteroglossia, stemme, polyfoni

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Dansk sprog

Dansk som fremmedsprog

Dialogisk sprogteori

Dansk fonetik for udlændinge

ID: 6210