Niels Richard Hansen

Niels Richard Hansen

Professor

Jeg er professor i coputational statistics ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet. Jeg var med til at grundlægge Copenhagen Causality Lab og jeg forsker i grænseområdet mellem kunstig intelligens (KI) og statistik. Min primære interesse er automatisere metoder til at lære kausale forklaringer fra data. Jeg arbejder med bayesianske netværk, stokastiske processer, prædiktive modeller og machine learning for at opdage kausale strukturer og konstruere fortolkelig og robust KI, der generaliser godt.

ID: 7337