Niels H. Secher

Niels H. Secher

Professor emeritus

Medlem af:

  • Anæstesiologi

Primære forskningsområder

Niels H. Secher har viden om kredsløbets regulation fra hypovolæmisk shock til maksimalt arbejde med fokus på hjernens gennemblødning og oxygenering

Human kredsløbskontrol med fokus på betydningen af det centrale blodvolumen for regional gennemblødning og specielt hjernens gennemblødning. Herunder har kredsløbslaboratoriet interesse i udvikling af og afprøvning af koncepter til monitorering af det centrale blodvolumen og hjernens gennemblødning og oxygenering under anæstesi. Andre fokusområder er strategier for reduktion af det perioperative blodtab både klinisk og i dyreeksperiementelle undersøgelser.

I samarbejde med Muskelcenteret på Rigshospitalet gennemføres tilsvarende undersøgelser under fysisk arbejde, hvor fokus er på vurdering af faktorer, der er af betydning for hjernens gennemblødning og metabolisme.

Aktuel forskning

Normovolæmi er hos den liggende forsøgsperson eller patient blevet defineret som de centrale blodvolumen, der ikke begrænser hjertets slagvolumen, minutvolumen eller den venøse iltsaturation. Konsekvensen af et reduceret centralt blodvolumen er vist at være, at den nedre grænse for cerebral autoregulation rykker så meget "til højre" (til ca. 80 mmHg), at det almindelige blodtryk under anæstesi (60 mmHg) ligger under denne grænse. Det er derfor af betydning, at det centrale blodvolumen opretholdes under hele det perioperative forløb.

Sammen med Blodbanken på Rigshospitalet (overlæge PI Johansson) er akut blødende patienter blevet administreret fuldblod (røde blodlegemer, plasma og trombocytter), hvilket ser ud til at ikke alene at mindske postopertiv blødning, men også patienternes overlevelse.

Også under arbejde synes hjernens gennemblødning at være afhængig af hjertets minutvolumen. Hos patienter med ringe evne til at øge hjertets minutvolumen under arbejde som patienter med hjertesygdom eller type 2 diabetes ses der ikke den sædvanlige ca. 20% stigning i hjernens gennemblødning, og hos nogle patienter ses et fald. Det betyder, at hjernens oxygenering falder som følge af et misforhold mellem en stigende energiomsætnng og faldende flow. Det er antydet, at et sådant fald i hjernens oxygenering medfører central træthed og kan medvirke til at forklare den ringe arbejdsevne sådanne patienter udviser.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kredsløbslaboratoriet er vejleder for 3 - 6 bachelor og OSVAL opgaver om året, og der bidrages med ca. en dansk eller udenlandske ph.d eller disputats om året.

Der gennemføres et internationalt ph.d kursus i integrative metoder til vurdering af kredsløbet, og et kursus i vurdering af hjernens gennemblødning og metabolisme er under forberedelse.

ID: 3104085