Niels de Fine Olivarius

Niels de Fine Olivarius

Professor

Min hovedinteresse er klinisk epidemiologi. Jeg ønsker bl.a. at gøre forløbsdata fra almen praksis anvendelige for den praktiserende læge – herunder finde en vej fra epidemiologiens generalisering til det daglige kliniske arbejdes individualisering. I det arbejde har jeg ofte anvendt diabetes som en modelsygdom. I de senere år har jeg haft tiltagende fokus til klinisk biokemi og multimorbiditet under anvendelse af de nationale registre, etablerede kohorter og kliniske databaser. Comorbiditet er imidlertid stadig et aktuelt forskningsområde, når det drejer sig om at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter med flere kroniske sygdomme i almen praksis - fx. ved at opspore og intensivere behandlingen af fysisk sygdom hos patienter med alvorlig psykiatrisk sygdom.

Primære forskningsområder

Klinisk epidemiologi (bl.a. behandlingsmetodeforskning/randomiserede forsøg, forløbsundersøgelser og registerforskning), klinisk biokemi, sundhedstjenesteforskning, diabetes (bl.a. mortalitet, vægtforløb, behandlingsmetoder og diabetisk retinopati), multimorbiditet, comorbitet, forskningsvejledning, dynamisk strategiudvikling.   

Aktuel forskning

Involveret i planlægningen, ledelsen, udførelsen eller videreførelsen af bl.a. "The Diabetes Care in General Practice (DCGP) Study", "The Copenhagen Primary Care Differential Count (CopDiff) Database", "The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database", "Asthma and Bronchiolitis in Children in General Practice" , og "A cluster randomised, parallel-group, 5-year trial of coordinated, co-produced care to reduce the excess mortality of patients with severe mental illness by improving the treatment of their comorbid physical conditions (The Phy-Psy Trial)."

Undervisnings- og vejledningsområder

Vejleder for ph.d.-studerende og specialestuderende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

ID: 12826509