Nicolai Pharao

Nicolai Pharao

Lektor

Primære forskningsområder

Sociofonetik

Aktuel forskning

Relationen mellem udtalevariation og køn og seksuel orientering

Eksperimentelle studier af holdninger til segmentel variation i københavnsk

Eksperimentelle studier af processeringen af spontantaleformer og regonalt betinget udtalevariation

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser hovedsageligt i kurserne Akustisk analyse og Lingvistiske teorier ved faget lingvistik.

Jeg har tidligere undervist i kurset Sprog 1 ved faget dansk samt på overbygningskurser om sociolingvistik, eksperimentalfonetik, det mentale leksikon, og sprog, køn og seksualitet. Jeg har desuden undervist på ph.d. kurser i fonetik og fonologi, akustisk analyse og eksperimentalfonetik både herhjemme og i udlandet.

Jeg vejleder i alle typer af undersøgelser af udtalevariation (korpusundersøgelser, akustiske undersøgelser, perceptionsundersøgelser, sprogholdningsundersøgelser)

Interesseområder

Ud over mine forskningsområder er jeg også interesseret i:

artikulationsundersøgelser

videreudviklinger af akustisk analyse af tale

ID: 6832