Mogens Müller

Mogens Müller

Professor emeritus

Aktuel forskning

Aktuelt er jeg især optaget af at undersøge Det Nye Testamentes evangelier ud fra en antagonistisk synsvinkel, dvs. dem som kampplads for, hvordan den jordiske Jesus skulle forstås ud fra Kristus-troen. Hvor Markusevangeliet her ses som udtryk for Paulus' teologi i fortællingens form, anskues de tre senere evangelier som forsøg på alternative tolkninger, der hver især sigter mod at være den sande og derfor vil fortrænge deres forgænger/forgængere.

Primære forskningsområder

1) Betydningen af udtrykket "menneskesønnen" i Jesu mund i de nytestamentlige evangelier. Desuden fortolkningshistorisk hvordan det er blevet forstået ned gennem tiden (jf. engelsk monografi 2008).

2) Matthæusevangeliet, hvortil jeg har udgivet såvel en populær kommentar som en videnskabelig samt en række artikler.

3) Betydningen af den gamle græske oversættelse af Det Gamle Testamente, den såkaldte Septuaginta, hvorom jeg har udgivet en bog, som også er udkommet på engelsk, samt en lang række artikler.

4) Evangelierne som bibelske genskrivninger, dvs. en undersøgelse af i hvor høj grad de senere evangelier videreudvikler de tidligere. Der er tale om et projekt med flere tilknyttede, der er kommet i stand ved en treårig bevilling fra Velux-Fonden. 

ID: 4739