Mikkel Vedby Rasmussen

Mikkel Vedby Rasmussen

Dekan

Medlem af:

  Sprogkundskaber

  Engelsk
  Tysk 


  Jeg er født i Gentofte, 1973. 

   LinkedIn Profil
  Twitter: @mikkelvedby

  Jeg er ph.d. i international politik fra Københavns Universitet og cand.scient.pol. fra samme universitet. Jeg har desuden en MSc International Relations fra London School of Economics and Political Science

  I 2014-15 var jeg leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat, hvor jeg var ansvarlig for miniseriets langsigtede strategiudvikling og analyse af tendenser mv. Jeg var medlem af departements ledelsesgruppe og ministerområdets koncernledelsesmøder. Fra 2009 to 2014 stod jeg i spidsen for forskerholdet på Center for Militære Studier og udviklede centret til at blive nummer 20. ud af de 65 internationale sikkerhedspolitiske tænketanke på listen af Gobal Go To Think Tanks.

  Jeg grundlagde Dansk Institut for Militære Studier, hvor jeg var chef 2006-9. I den periode havde jeg orlov fra mit job på KU, hvor jeg blev lektor i 2004. Inden da var jeg projektleder og seniorforsker ved Dansk Institut for International Studier, og før da Dansk Udenrigspolitisk Institut (2001-4).

  I 2015 udgav jeg The Military's Business, der prøver at vurdere væbnede styrkers effektivtet med udgangspunkt i de krav, som ville stille private virksomheder. 2011 udgav jeg Den Gode Krig? om Danmarks krig i Afghanistan. Jeg har publiceret om krig og konflikt i risikosamfudnet, blandt andet The Risk Society at War (Cambridge University Press, 2006) såvel som om fred og fredsskabelse, for eksempel The West, Civil Society and the Construction of Peace (Palgrave Macmillan, 2003). 

  Jeg er engageret i at udvikle forskning og formidling til egentlig innovation.

  I 2015-16 deltog jeg i følgegruppen til den såkaldte Taksøe-udredning om dansk udenrigspolitik. I 2012 var jeg hovedforfatter på Sikkerhedspolititske vilkår for dansk forsvarspolitik - en analyse, som satte dagsorden for de efterfølgende forhandlinger om forsvarsbudgettet. Samme år deltog i jeg i arbejdsgruppen vedrørende værnepligtens fremtid. Jeg var medlem af forsvarskommissionen af 2008, samt medforfatter til 'Bruun Rapporten' om de sikkerhedspolitiske rammer for dansk forsvar i 2004. Desuden har jeg været medlem af kommissionen vedrørende det statslige redningsberedskab (2007-8).

  Jeg har briefet Nato's generalsekretær, Nato's militærkommitte og undervist ved Nato Defence College i Rom. Jeg har holdt en række foredrag på det britiske forsvarsakademi.

  Jeg har deltaget i en række råd og kommissioner. I 2013 var jeg en del af udenrigsministeriets refleksionsgruppe, som bistod udenrigsministeriets ledelse i en række organisatoriske reformer. Det norske udenrigsministerium har bedt mig forfatte et 'position paper' (2007) og jeg har holdt foredrag om NATO for NATO Office, US Department of State (2003). Jeg har desuden holdt oplæg for Folketingets udenrigspolitiske nævn og forvsvarsudvalget. 

   

   

   

  Uddannelse

  Professor

  ID: 10671