Mikkel Krause Frantzen

Mikkel Krause Frantzen

Lektor

Jeg er uddannet fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU, og for tiden er jeg postdoc og vicecenterleder på Center for Applied Ecological Thinking (CApE), HUM, KU. Udover det er jeg anmelder på Dagbladet Politiken.

Jeg er forfatter til fire bøger: Lars Skinnebach - en Monografi (Forlaget Arena, 2013), En fremtid uden Fremtid (Forlaget Information, 2018), Going Nowhere, Slow – The Aesthetics and Politics of Depression (Zero Books, 2019), og Klodens Fald (Laboratoriet for Æstetik og Økologi, 2021). Derudover har jeg oversat bøger af William Burroughs og Judith Butler, og publiceret akademiske artikler i danske og internationale tidsskrifter som Kritik, Passage, Kvinder, Køn og Forskning, K.&K., Critique: Studies in Contemporary Fiction, Studies in American Fiction, Theory, Culture and Society, Third Text og Differences. Sidst men ikke mindst har jeg skrevet flere essays til The Los Angeles Review of Books.

Mine forskningsinteresser ligger inden for samtidskulturelle fremstillinger af depression og psykisk sygdom; fiktion og finans fra 1970erne og frem; æstetik og økologi.

Aktuel forskning

Mit akademiske arbejde er grundlæggende funderet i et forsøg på forstå litteraturens relation til verden omkring den. Det er min overbevisning, at litteraturen, og studiet af den, har en vigtig rolle at spille i en historisk situation præget af klimakrise, øget finansialisering og en eksplosion i antallet af diagnoser. Mere konkret har min forskning har todelt fokus. På den ene side har jeg været interesseret i relationen mellem psykiske sygdomme, politiske og historiske forhold og æstetiske artefakter. I min ph.d.-afhandling undersøgte jeg samtidslitteraturens og -kulturens mellemværende med depression som en samtidig og samfundsmæssig psykopatologi. Efterfølgende har jeg som postdoc, på en bevilling fra Carlsbergfondet, arbejdet på et projekt om sorgens poetik og politik, i forskningsprojektet "Sorgens Kultur", AAU. På den anden side har jeg de seneste år beskæftiget mig indgående med forholdet mellem finans og fiktion i det kollektive forskningsprojekt ”Finance Fiction”, IKK, KU. Mit individuelle projekt omhandler 1970erne og finansthrilleren som genre, der vil resultere i monografien The Birth of the Financial Thriller: Making a Killing in the 1970s, på Edinburgh UP i 2024.

De senere år har min forskning imidlertid bevæget sig mere og mere i retning af forholdet mellem æstetik og økologi. I dette spor har jeg haft fokus på klimasorg, kulturelle repræsentationer af olie og plastik, hyperabjektet som begreb, og forholdet mellem klimakrise, utopi og science fiction. For tiden arbejder jeg derfor bl.a. på en medforfattet artikel om Kim Stanley Robinsons sci-fi-roman The Ministry for the Future og på en engelsk oversættelse og genskrivning af min bog Klodens Fald.

Per 1/1 2023 vil jeg være adjunkt i forskningsprojektet OIKOS – A Cultural Analysis of Care and Crisis in the 21st Century, der har fået en bevilling fra VELUX's kernegruppeprogram.

Jeg holder gerne foredrag (senest har jeg været forbi Roskilde Festival Højskole i August 2022, og Klimafolkemødet i Middelfart, Stefanskirken i København og Kunsthallen i Aarhus i september 2022) - for eventuelle forespørgsler skriv til: mikkelfrantzen@hum.ku.dk

 

 

 

ID: 42021152