Mikkel Johansen Nørtoft

Mikkel Johansen Nørtoft

Videnskabelig assistent

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Ph.d-studerende på forhistorisk arkæologi, Saxo, med en cand.mag. i Indoeuropæisk (NorS). Jeg har tidligt i mine studier og tidlige karriere arbejdet tværfagligt med spørgsmål om indoeuropæisk kultur, indoeuropæiske sprogs forgrening og migrationer ved at kombinere sprog, arkæologi, genetik og alt hvad der ellers måtte være relevant af forskningsdiscipliner for at undersøge et emne.

  Mit nuværende ph.d.-projekt 2020-2023 med Rune Iversen som vejleder, fokuserer på metodeudvikling ift. at kvantificere observerbar gravrigdom som proxy for at kvantificere social ulighed i Tjekkiet i 3. årt. f.Kr., hvor hyrder fra de pontisk-kaspiske stepper spredte sig i Europa. Dette gøres hovedsageligt gennem gravdata såsom gravgaver, gravarkitektur, m.m., og sammenholdes så vidt muligt med DNA data, såsom generel genetisk arvemasse, haplogrupper, genetiske familierelationer, men også osteologiske tegn på sundhed, og perspektiveres desuden til rekonstruerede indoeuropæiske familiestrukturer og ideologier.

  Jeg arbejdede i 2019-2020 som Videnskabelig Assistent på Evolutionary Genomics, SUND, KU med kortlægning af forhistoriske migrationer gennem oldtidsgenomer, hvortil jeg også kortlagde hundredevis af arkæologiske kulturer og sprog på https://ancientgenomes.com

  Mit speciale var en arkæolingvistisk undersøgelse af bronzealderkrigeres henholdsvis arkæologiske "smukserings-kits" og dybere sprogligt afspejlede krigeridealer og ritualer. 

  Dertil kommer også mine studier i germanske kontakter i forhistorien gennem forhistoriske låneord, arkæologi og genetik for at finde ud af hvornår vi kan etablere en førurgermansk tilstedeværelse i Skandinavien. 

  Jeg var desuden tilknyttet Center for Tekstilforskning (CTR) på Saxo, KU som gæsteforsker, hvor jeg begyndte at kortlægge arkæologiske tekstiler på et interaktivt onlinekort, som vi nu har videreudviklet  og lanceret i projektet COST EuroWeb sammen med CTR og tekstilforskere fra det meste af Europa.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Copper Age Central Europe, Quantitative archaeology, GIS, R, prehistoric wealth inequality, prehistoric migrations, archaeolinguistics

  ID: 182566493