Mikele Schultz-Knudsen

Mikele Schultz-Knudsen

Postdoc

Mikele Schultz-Knudsen er postdoc ved CECS, Juridisk Fakultet. Hans forskning omhandler især juraens rolle i diverse samfund (herunder kulturel, religiøs og seksuel diversitet), især indenfor retsområderne familie-/arveret samt stats-/menneskeret. Han har særlig ekspertise i problemstillinger i interaktionen mellem ret og religion. 

I 2021 afsluttede han sit ph.d.-projekt, hvor han undersøgte forholdet mellem dansk ret og praktiseret Islam. I projektet indgik både en teoretisk analyse af, hvordan disse systemer interagerer og påvirker hinanden, samt to dybere empiriske undersøgelser af, hvordan dels danske domstole og dels danske muslimer håndterer sammenspillet, herunder i f.eks. sager om forældremyndighed, arv og økonomiske krav mellem ægtefæller. 

I 2021 har han været en af redaktørerne bag udgivelsen “Nordic and Muslim: Emerging Legal Practices”, som undersøger den interaktion, der foregår mellem nordisk ret og praktiseret Islam. Publikationen indeholder bidrag fra en række forskere, herunder en introduktion skrevet af Mikele, der opsummerer udviklingen, samt en artikel skrevet af Rubya Mehdi og Mikele med titlen: “Marital Rape in Denmark and Pakistan: Minorities, Culture and Law”.

I 2021 har han ligeledes være med til at tage initiativ til et nyt forskningsinitiativ, der integrerer forskning med undervisning ved at lade studerende være medforskere. I 2021 omhandlede projektet  hvordan Grundlovens forarbejder betragter religion og i 2022 omhandlede det strafferetlige sager om religion. I 2021 var initiativet støttet med en særlig bevilling fra Københavns Universitet.

Mikele har en kandidat i jura fra Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet som advokat, men har deponeret sin advokatbestalling i forbindelse med sin ansættelse på Københavns Universitet. I advokatverdenen arbejdede han ved advokatfirmaet Bruun & Hjejle og senere ved Dansk Industri. Begge steder arbejdede han med proces og konfliktløsning og har bl.a. taget Danske Advokaters Mediatoruddannelse. 

Forholdet mellem dansk ret og andre konkurrerende retsordener har været et tilbagevendende tema i hans karriere. Som advokat var han involveret i den stærkt principielle Ajos-sag, der omhandlede forholdet mellem dansk ret og EU-ret, og som det team han var en del af vandt. Han har også arbejdet på emner om Grønlands statsretlige stilling samt om forholdet mellem kollektiv arbejdsret og dansk/EU-ret.  

Mikele har været med til at skabe det nye kursus ”Ret og Religion” (bachelorfag), som han også underviser i. Han er samtidig medlem af Fakultetets faggruppe for retsstat, demokrati og europæisk integration. Han har også undervist i fagene "Introduction to Danish Law" (kandidatfag), "Familie- og Arveret" samt "Individets Grundlæggende Rettigheder" (begge bachelorfag) på Københavns Universitet, samt i "Statsforfatningsret" (bachelorfag) på Aarhus Universitet.

Han er medlem af redaktionskommiteen for “Naveiñ Reet: Nordic Journal of Law and Social Research”, som er et årligt tværdisciplinært forskningstidsskrift. Han er også den danske bidragsyder til den årlige rapport "I·CONnect-Clough Center Global Review of Constitutional Law", der undersøger den statsretlige udvikling i en lang række lande. 

I 2019 var han også er den Nationale Akademiske Vejleder for ELSA's Nordic Legal Research Group on Family Law, hvor han vejledte en gruppe danske jurastuderende, der sammen med studerende fra andre lande udgav bogen "The Division of Property Between Unmarried Cohabitees - a Nordic Perspective on Living Together". Han er også medlem af International Network of Scholars Researching Unofficial Marriages

 

LinkedIn Profil 

Twitter Profil 

ID: 201653359