Mie Femø Nielsen

Mie Femø Nielsen

Professor

Emneord

    Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - Tillid, Virtuelt samarbejde, Kommunikation i internationale virksomheder, Troværdighed, Autoritet, Resocialisering, Etnometodologi, Professionel interaktion, Procesfacilitering, Konversationsanalyse, Kommunikation, Mikrosociologi, Samarbejde med virksomheder, institutioner og NGOer, Kvalitative forskningsmetoder

ID: 3829