Michael Houmark-Nielsen

Michael Houmark-Nielsen

Emeritus, Doktor

Primære forskningsområder

Kvartærgeologi, glacialgeologi. Istider, Isskjolde, Gletscherdynamik, Istidslandskaber, Istidskronologi

ID: 12937