Michael Herbing

Michael Herbing

Ekstern lektor

Det overordnede emne for projektet er reguleringen og organiseringen af ydelser af almen økonomisk interesse (Services of General Economic Interest – SGEI) med særligt fokus på udbudsret. I den forbindelse vil samspillet mellem reguleringen af ydelser af almen økonomisk interesse og udbudsret blive analyseret med fokus på at undersøge om de seneste reforminitiativer fra Europa Kommissionen indenfor disse områder er forenelige.

ID: 122744114