Michael Friis Pedersen

Michael Friis Pedersen

Seniorrådgiver

Michael Friis Pedersen er uddannet cand.oecon.agro i 2006 fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og fik sin ph.d.-grad fra ph.d.-skolen for Økonomi og Ledelse under Copenhagen Business School i 2014. Var fra 2006 til 2014 ansat ved Videncentret for Landbrug og gennemførte under ansættelsen sin erhvervs-ph.d. Michael har sin forskningsmæssige baggrund i de institutionelle rammer for risikostyring i landbruget, men udfører i dag tværfaglig forskning og primært landbrugsøkonomisk myndighedsbetjening inden for et bredt emnefelt, fra præcisionsjordbrug og miljøregulering af landbruget, til udviklingen i de finansielle forhold og ejerforholdene i dansk landbrug. Michael har især indsigt i de økonomiske forhold relateret til planteproduktion og mælkeproduktion. Michael underviser ikke fast, men giver lejlighedsvist gæsteforelæsninger og er vejleder på større opgaver såsom bachelor- og specialeprojekter.

Mulige interessekonflikter

Michael Friis Pedersen samarbejder med et bredt udsnit af interessenter i landbruget og den landbrugsmæssige forskning. Han ejer og bor på en 38 ha landbrugsejendom som overvejende er bortforpagtet. Han er også medejer af den landbrugsejendom, hvor han er opvokset som ligeledes overvejende er bortforpagtet.

 

ID: 124410805