Mette Termansen

Mette Termansen

Professor

Mette Termansen er miljø- og ressourceøkonom. Hun har primært arbejdet med arealanvendelsesrelaterede miljø- og ressourceøkonomiske problemstillinger omkring vand, klima, biodiversitet og rekreation. Mette har stor erfaring med tværvidenskabelig forskning, hvor hun udvikler metoder og modeller til at koble miljømodeller til økonomiske modeller i samarbejde med naturvidenskabelige forskningsmiljøer. Specielt er Mette interesseret i anvendelse af sådanne integrerede modeller til at analysere alternative policy-tiltag.

Mette er koordinator på H2020-projektet EFFECT - Environmental public goods From Farming through Effective Contract Targeting.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i BSc kurset  Environmental and Natural Resource Economics og MSc kurset Applied Environmental and Natural Resource Economics 

Mulige interessekonflikter

Jeg samarbejder med medarbejdere fra land- og havbaserede produktionssektorer og miljø-ngo'er, oftest via eksternt finansierede projekter. De private virksomheder og organisationers repræsentanter er ofte partnere eller har en rådgivende funktion i projekterne. I projekterne fungerer jeg som ansat på Københavns Universitet og modtager ikke vederlag fra de eksterne samarbejdspartnere. Jeg udfører også forsknings- og rådgivningsopgaver finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter aftale mellem Københavns Universitet og ministeriet.

ID: 185059635