Mette Sørensen

Mette Sørensen

Gæsteforsker

Min forskning omhandler naturstoffer i eukalyptustræer. For at planterne kan forsvare sig mod insekt- og svampeangreb producerer de en lang række bioaktive stoffer. Et konkret eksempel på dette er cyanogene glukosider; de beskytter planten mod at blive spist af dyr og insekter ved at frigive giftigt cyanid. Samtidig producere og frigiver eukalyptus en række flygtige stoffer (f.eks. duftstoffer), og det er antaget af en del af biosyntesevejen for disse flygtige stoffer er fælles med den for de cyanogene glukosider.

Mit projekt omhandler bl.a. at kortlægge biosyntesevejen for nogle af disse stoffer, samt at undersøge hvordan profilen af de flygtige stoffer som eukalyptustræer udsender ser ud. 

Min forskning er både fortaget i laboratorie og drivhus i Danmark, men en del af den er udført i Australien - hvor eukalyptustræerne hører naturligt hjemme - i samarbejde med forskere fra Melbourne Universitet.

ID: 44280651