Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver

Professor

Medlem af:

    Emneord

    • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Udviklingspsykopatologi, klinisk børnepsykologi, spæd- og småbørns (0-6 år) psykiske udvikling, tidlig non-verbal kommunikation og intersubjektivitet, tidlig opsporing, intervention og forebyggelse, krop-sind relationen, skizofreni, mental sundhed, risikoudvikling og mentale vanskeligheder og sygdomme hos 0-6-årige, tilknytning og omsorgsevne hos omsorgspersoner (forældre og fagprofessionelle), forældreskab og forældreevne, tidlig forældre-barn interaktion

    ID: 9963