Mette Sif Hansen

Mette Sif Hansen

Lektor

Mit hoved arbejds/forskningsområde er patologi (diagnostisk patologi og forskning) omfattende obduktioner og histopatologi på produktionsdyr, kæledyr, dyreliv og zoologiske dyr, herunder in situ detektionsteknikker (IHC, ISH, immunfluorescens). Jeg har arbejdet med et bredt spektrum af bakterielle og virale infektioner (fx Chlamydia sp., Coxiella burnetii, Lawsonia intracellularis, Mycoplasma hyosynoviae, afrikansk og klassisk svinepest, influenza, PCV2, svinecytomegalovirus, Aleutian Mink Disease Virus) svin, mink, køer og dyreliv – og udførte også dyreforsøg. Min undervisningserfaring vedrører Human Fysiologi, Generel patologi, Specialpatologi og dissektionsteknik – undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Endvidere har jeg udført forskningsbaseret rådgivning (bestillingsrapporter) for myndighederne.

ID: 225819617