Merete Nordentoft

Merete Nordentoft

Klinisk Professor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Psykiatri

Merete Nordentoft er ekspert i epidemiology, selvmordsadfærd, psykopatology og tidlig intervention ved psykose. Hun er PI for mange store randomiserede kliniske forsøg om effekten af forskellige psykosociale interventioner, hvoraf det danske OPUS trial (specialiseret assertiv intervention ved debuterende psykose) er det mest berømte.
Hun har arbejdet med selvmordsforebyggelse på nationalt niveau siden 1997. Sammen med en epidemiloger fra nordiske lande har hun vist at den forventede livslængde ved skizofreni er 15 til 20 år kortere end baggrundsbefolkningen.
Hun er en af de fem PI’s i iPSYCH, the Lundbeck FoundationInitiative
For Integrative Psychiatric Research, som har til formal at undersøge genetiske og miljømæssige årsager til psykiske lidelser. Hun er ansvarlig for The Danish High Risk and Resilience Study VIA 7 som er en vigtig del af iPSYCH.
Hun modtog i 2012 Region Hovedstadens pris “Global Excellence in Health”.

ID: 926897