Merete Jørgensen

Merete Jørgensen

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Forskningsprojekter: De "raske" syge. Kvalitativt interview undersøgelse med henblik på at udforske hvorfor kronisk syge patienter kan opleve sig selv som raske, trods kronisk sygdom.
Epidemiologisk undersøgelse af SOC skala i almen praksis. Ved undersøgelsen udforskes sammenhængen mellem forbrug af ydelser i almen praksis og scoring på SOC skala.
Forskningen knytter sig til emner som mestring, symptomtolkning, sygdomsopfattelse, selvopfattelse, samt oplevelser i forhold til sociale relationer og sundhedsvæsenet.

Klik på dette link, for at læse mere om projektet SOC i almen praksis

Merete Jørgensens øvrige projekter ved Afdeling for Almen Medicin:

Struktureret evaluering af konsultationsprocessen i almen praksis

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Undervisning 12. semester. Kursusleder af hovedkurset i almen medicin
  • Undervisning af praktiserende læger i kritisk litteraturlæsning
  • Undervisning af tutorlæger
  • Pædagogisk undervisning af eksterne lærere
  • Undervisning i supervision

Primære forskningsområder

ID: 11978