Mathias Møllebæk

Mathias Møllebæk

Postdoc

Medlem af:

  Jeg forsker i retoriske, politiske og sociologiske aspekter af information om medicin, der henvender sig til forskellige regulatoriske, kliniske og ikke-faglige offentligheder, såsom risikokommunikation om medicin, kliniske retningslinier og offentlige høringer.

  Kvalitative metoder
  Jeg arbejder med kvalitative og tekstorienterede metoder såsom

  • Dokumentanalyse
  • Retorisk analyse og kritik
  • Semistrukturerede interviews
  • Fokusgruppeinterviews
  • Protokolanalyse

  Aktuel forskning

  Jeg forsker i retoriske, politiske og sociologiske aspekter af medicininformation, der henvender sig til regulatoriske, kliniske og ikke-ekspertgrupper, såsom sikkerhedsmeddelelser om klinikere, kliniske retningslinier og offentlige høringer.

  Ph.d.-projekt: Hvordan forbedrer vi kommunikation af lægemiddelrisici til almen praksis?

  Læger i almen praksis modtager hver dag al mulig information om nye lægemidler og ny forskning. Men hvad har de mest brug for i dagligdagen, når de sidder over for patienter? Hvordan kan man sikre at de får den nødvendige information om nyopdagede risici ved lægemidler? Normalt modtager læger og andre sundhedsprofessionelle et brev med den information om det pågældende lægemiddel. Men den måde at kommunikere på ikke er særlig hensigtsmæssig for læger eller patienter.

  Derfor søger jeg at forstå, hvordan læger i almen praksis foretrækker at få den type information, og hvad der er vigtigt for dem at vide, så kommunikationen bedst muligt understøtter beslutninger om lægemidler.

  ID: 170489612