Martin Vinther Sørensen

Martin Vinther Sørensen

Lektor

Kurateringsområder

Kuraterer museets samlinger af: Acanthocephala, Gnathostomulida, Kinorhyncha, Micrognathozoa, Nematoda, Nematomorpha, Priapulida, Rotifera, Mollusca, Porifera og Cnidaria.

 

Andre faglige opgaver

SYNTHESYS+ koordinator for DK-TAF

 

Redaktionelle opgaver

Fagredaktør ved tidsskrifterne Zoologischer Anzeiger og Marine Biology Research

Redaktør for Proceedings of the International Scalidophora Workshops (Ferrol 2015), (Pontal do Sul 2019)

Aktuel forskning

1) Mudderdrage (Kinorhyncha) systematik og taksonomi:

             - Revision af Echinoderes dujardinii gruppen

             - Interaktiv nøgle til Echinoderidae

             - Mudderdrager fra den Mexicanske Golf, Caribien, Indien, Hawaii, o.a.

             - Dybhavs-mudderdrager

2) Vejledning af Marie Curie projektet KinoRoot ved Maria Herranz:

             - Segmentering i mudderdrager

             - Nervesystem og muskulatur i mudderdrager

             - Transcriptome fylogeni for mudderdrager

3) Morfologiske studier af mikroskopiske invertebrater: Korsetdyr (Loricifera), Pølseorm (Priapulida), Kæbeorm (Gnathostomulida), Hjuldyr (Rotifera), kæbedyr (Micrognathozoa), m.v.

4) De flercellede dyrs slægtskab og evolution

Primære forskningsområder

Hovedforskningsindsatsen ligger indenfor emnerne morfologi, taksonomi og fylogeni indenfor grupperne Kinorhyncha (mudderdrager), Loricifera (korsetdyr) og Priapulida (pølseorm). Desuden, mere sekundært, taksonomi og fylogeni indenfor Gnathifera grupperne: Rotifera (hjuldyr), Gnathostomulida (kæbeorm) og Micrognathozoa (kæbedyr).

Undervisnings- og vejledningsområder

Marine invertebrater: morfologi, biologi, evolution, blok 4 (kandidatdel).

Evolutionsbiologi, blok 4 (bachelordel).

ID: 8708