Martin Schwarz Lausten

Martin Schwarz Lausten

Ingen jobbeskrivelse VIP

Emneord

  • Det Teologiske Fakultet - Almen kirkehistorie, tyskg dansk reformationshistorie. Forholdet ml. jøder og kristne i Danmark fra middelalder til nyeste tid. Synet på "tyrker"(muslimer og islam)i reformationstidens Danmark). Kirke/stat forholdet i Danmark før og nu.

ID: 10038