Martin Friis

Martin Friis

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Jeg varetager undervisning indenfor et bredt fagligt felt. Mine undervisningserfaringer inkluderer blandt andet følgende:

  • Det Nye Testamentes Eksegese: Bibelkundskab, Galaterbrevet, Romerbrevet, Første Timotheusbrev, Markusevangeliet og Johannesevangeliet.
  • Det Gamle Testamentes Eksegese: Udvalgte dele af Genesis samt flere kapitler i de øvrige Mosebøger, i de historiske bøger, i profet- og visdomslitteraturen og i de gammeltestamentlige salmer.
  • Dogmatik med Økumenisk Teologi: Oldkirkelige bekendelser, Luther, Confessio Augustana etc.
  • Etik og Religionsfilosofi: Aristoteles, Kant, Mill, Kierkegaard, Løgstrup etc.
  • Flavius Josefus' forfatterskab: Josefus' skildring af gammeltestamentlige helte og skurke.

Primære forskningsområder

  • Paulinsk kristologi og antropologi.
  • Moses som Guds levende billede. Mimetisk teologi i Anden Mosebog.
  • Josefus' genskrivinger af de gammeltestamentlige skrifter i de første elleve bøger af Den Jødiske Historie (la. Antiquitates Judaicae) samt værkets litterære relationer til antik græsk-romersk historieskrivning.
  • Maskulinitets- og helteidealer i antikken og i Det Nye Testamente. Særligt fokus på portrættet af Jesus i Johannesevangeliet under sammenligning med samtidige græsk-romerske forfatteres skildringer af store mandhaftige helte.

ID: 338444323