Martin Fredensborg Rath

Martin Fredensborg Rath

Professor

Akademiske grader

2005: Cand.scient. i humanbiologi, Københavns Universitet (KU)

2009: Ph.d. i sundhedsvidenskab, KU

                            

Akademiske stillinger

2009-2013: Postdoc og forskningslektor, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi (INF), KU

2013-2014: Adjunkt (tenure-track), INF, KU

2014-2017: Lektor (tenure), INF, KU

2017-2020: Lektor i strukturel neurobiologi, Institut for Neurovidenskab, KU

2020-: Professor i eksperimentel neuroanatomi, Institut for Neurovidenskab, KU

 

International erfaring

2004/2007: Gæsteforskningsassistent, Section on Neuroendocrinology, National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland, USA

2019: Gæsteforsker, Institute of Sleep and Circadian Neurobiology, University of Oxford, Oxford, UK

 

Udvalgte bevillinger

2009: Det Frie Forskningsråd (3,200,000 DKK)

2010: Lundbeckfonden (1,300,000 DKK)

2013: Lundbeckfonden (1,500,000 DKK)

2015: Novo Nordisk Fonden (1,500,000 DKK)

2016: Carlsbergfondet (200,000 DKK)

2018: Novo Nordisk Fonden (1,500,000 DKK)

2018: Carlsbergfondet (400,000 DKK)

2018: Lundbeckfonden (1,500,000 DKK)

2018: Danmarks Frie Forskningsfond (2,600,000 DKK)

2020: Lundbeckfonden (5,000,000 DKK) 

 

Udvalgte inviterede foredrag

2007: Workshop on the Biology of Pax4, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

2008: Gordon Research Conference on Pineal Cell Biology, Lucca, Italien

2010: Gordon Research Conference on Pineal Cell Biology, Galveston, TX, USA.

2013: XII Latin-American Symposium of Chronobiology, Mendoza, Argentina.

2016: Society for Biological Rhythms, Columbia University, NYC, USA.

2018: Society for Research on Biological Rhythms Meeting, Amelia Island, FL, USA

2019: Nordic Sleep Congress, Oslo, Norge

ID: 10801