Marlene Ringgaard Lorensen

Marlene Ringgaard Lorensen

Lektor/Studieleder

Primære forskningsområder

Homiletik/prædikenens teologi, historie og praksis, kontekstuel teologi, etnografisk ekklesiologi, flygtninges mødes med Folkekirken, europæiske prædikener i lyset af flygtningesituationen, dialogfilosofi, Mikhail Bakhtin,  praktisk teologi, praksis-teorier.

Aktuel forskning

1) Homiletikkens teologi, historie og praksis

2) Etnografisk ekklesiologi inkl. empirisk undersøgelse af Folkekirkens møde med flygtninge som led i projektet: Consumed identities. Ritualized food and the Negotiation of National Identity in the Danish Majority Church. Del af forskningsprojektet: Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource  i samarbejde med Prof.mso. Gitte Buch-Hansen, KU. REDO er finansieret af det Norske Forskningsråd.      

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Homiletik, praktisk teologi

For information om fleksibel master samt kompaktkurser i homiletik og sjælesorg se: https://teol.ku.dk/uddannelser/master_som_fleksibelt_forloeb/

ID: 11648