Marlene Ringgaard Lorensen

Marlene Ringgaard Lorensen

Lektor

Primære forskningsområder

1) Homiletik: prædikenens teologi, historie og praksis - teoretisk og empirisk.  

Herunder monografien: Dialogical Preaching. Baktin, Otherness and Homiletics (Vandenhoeck & Ruprecht 2014) samt internationalt samarbejde om europæiske prædikener i lyset af flygtningesituationen. 

2) Etnografisk ekklesiologi med særligt fokus på flygtninges mødes med Folkekirken.
Herunder interviews og feltstudier med iranske, afghanske og kurdiske flygtninge som led i forskningsprojektet "Consumed Identities. The negotiation of national identity in the Evangelical Lutheran Church in Denmark" samt det internationale forskningsprojekt: "Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource" finansieret af Det Norske Forskningsråd.

3) "Complexity and Beyond in Studies of Religiosity in the Nordic Countries"
Kollektivt forskningsnetværk i 2021-2023 finansieret af Det Finske Forskningsråd. Formålet med netværket er at udvikle forståelser af ændringer i religiøsitet i de nordiske lande i de seneste fire årtier. Undersøgelsen sigter efter at udfordre og overskride tre dominerende teoretiske forklaringsmodeller: 1) sekularisering 2) individualisering 3) konkurrence. 

ID: 11648