Marjukka Mäkelä

Marjukka Mäkelä

Professor emeritus

Aktuel forskning

Medicinsk teknologivurdering angående forskellige, klinisk og /eller helsepolitisk relevante spørgsmål.

Implementation af kliniske vejledninger (guidelines) i praksis.

Effekter af screening på populationer: cost-effectiveness, etiske og sociale effekter.

Almindelige luftvejsinfektioner. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Postgraduat: Undervisning i forskningsmetodologi (diagnostiske studier, systematiske litteratursøgninger og meta-analyser, helseøkonomi). Vejledning af ph.d-studerende og andre forskere.

Pregraduat: Undervisning i kritisk litteraturlæsning, 12. semester.

Andre aktiviteter

Chef for Finohta (Finsk enhed for medicinsk metodevurdering) på Stakes (Center for forskning och utveckling i social- och hälsovården  i Helsingfors, Finland (http://finohta.stakes.fi/EN/index.htm ).

Chef for the Finnish Branch of the Nordic Cochrane Centre (http://www.cochrane.org/).

Medlem af Steering Committee for EUnetHTA (http://www.eunethta.net/) - treårig europæisk projekt som udvikler metoder for generiske metodevurderinger. 

ID: 11015