Marie Kveiborg

Marie Kveiborg

Gæsteforsker

Medlem af:


  Marie Kveiborg (MK) modtog i 2000 Ph.d.-graden i Molekylær Biologi fra Aarhus Universitet. Hendes PhD-studier omhandlede cytokiner og vækstfaktorer i knoglecelle differentiering og blev udført under vejledning af Dr. Moustapha Kassem i Prof. Brian Clarks laboratorium ved Institut for Molekylær og Strukturel Biologi.

  I perioden 2000 – 2002, var MK Post-Doc i Prof. Roland Barons laboratorium ved Yale University School of Medicine, New Haven, USA, hvor hun undersøgte funktionen af AP-1 transkriptionsfaktorer i differentiering af mesenkymale stamceller.

  I 2002 modtog MK et 3-årigt Post-Doc stipendium fra det danske Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd til studie af den transmembrane metalloprotease ADAM12 i mesenkymal celle differentiering i Prof. Ulla Wewers forskningsgruppe ved Institut for Molekylær Patologi, Københavns Universitet.

  I perioden 2005-2008 var MK adjunkt ved Biomedicinsk Institut (BMI), Københavns Universitet, hvor hun fortsatte sine studier af ADAM12s funktion i normale celle biologiske processer, såvel som i relation til kræftsygdomme.

  I 2008 modtog MK et lektorat ved BMI, hvor hun siden har udvidet sine studier til at omhandle flere forskellige ADAM proteaser, med særligt fokus på de intracellulære transport mekanismer og implikationen af en række protein kinaser og adaptorproteiner, der regulerer den subcellulære lokalisering og funktion af disse vigtige enzymer.

  Primære forskningsområder

  • ADAM proteaser og pericellulær proteolyse
  • Intracellulær protein transport
  • Kræftcelle biologi

  Aktuel forskning


  Vi studerer transmembrane ADAM proteaser (A Disintegrin and Metalloproteases) og deres interaktionspartnere. ADAM proteaser er essentielle for vækstfaktor receptor signalering og regulerer desuden mange celleadhæsions receptorer, og de er derfor af stor betydning i især kræft og inflammatoriske sygdomme. Vores videnskabelige mål er at forstå de fundamentale egenskaber og mekanismer, hvormed ADAM proteaser influerer normale cellebiologiske processer såvel som sygdomme – især kræft.

  Vi har de seneste år benyttet forskellige high-through put screeninger til at identificere nye ADAM substrater, interaktionspartnere og regulatorer. Vores igangværende projekter spænder fra biokemiske struktur/funktion studier til sygdomsmodeller i mus. Vi undersøger det komplekse samspil mellem ADAM proteaser og andre celleoverfladeproteiner (fx integriner og matrix metalloproteaser) og hvorledes dette influerer tumorcelle-proliferation, -migration/invasion og -død.

  Vi studerer også hvorledes intracellulære transportmekanismer regulerer lokalisering og dermed funktion af en række ADAM proteaser og betydningen af protein kinaser (fx Src og PKC), adaptorproteiner (fx Grb2 og endophilin), samt transportproteiner (fx PACS) i denne kontrol. 

  Undervisnings- og vejledningsområder


  Kursusleder og underviser i molekylær patologi for medicin og molekylær biomedicin studerende. Vejleder for adskillige bachelor, master og ph.d.-studerende. Involveret i Ph.d.-kurser i extracellulær proteolyse og matrix biologi.

   

  ID: 6827