Marie Katrine Klose Nielsen

Marie Katrine Klose Nielsen

Retskemiker

Nuværende Stilling

2015-: Retskemiker, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Tidligere ansættelser

2008-2015: Retskemiker og PhD-studerende, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

2006-2008: Retskemiker, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

2004-2006: Kemiker, Danmarks Fødevare Forskning.

2001-2003: Forskningsassistent, Geokemisk Afdeling, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Københavns Universitet.

Uddannelse

2015: PhD i Retsmedicin og Antropologi, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

2004: Cand. Scient. i Miljøkemi, Københavns Universitet.

Nuværende forskning

Analytisk kemi af lægemidler og misbrugsstoffer i biologiske materialer

Retskemi i alternative matricer såsom hår og hjernevæv

Postmortem farmakologi og referencekoncentrationer af psykoaktive stoffer

Udvikling og validering af analytiske metoder ved brug af UHPLC-MS/MS

Tidligere forskning

Miljøkemi

Fødevarekemi

Organisk analytisk kemi

Uddannelse

Cand Scient i Miljøkemi

ID: 4073345