Marianne Achiam

Marianne Achiam

Lektor

Jeg er interesseret i hvordan naturvidenskabelig viden, værdier og praksisser kommunikeres og formidles i samfundet, fx gennem talks, begivenheder, citizen science projekter, udstillinger, sociale medier, osv. Jeg anser naturvidenskab for at være skabt af mennesker, og dermed formet af institutionelle, sociale, politiske, kulturelle og økonomiske betingelser. Det betyder at når naturvidenskab formidles og kommunikeres, ’bevæger’ den sig fra en kontekst til en anden – og det er væsentligt at tage højde for disse forskellige kontekster, når man undersøger formidling.

Jeg arbejder især med formidling og kommunikation af forskellige aspekter af bæredygtighed. For eksempel har jeg forsket i hvordan science centre kan udvikle begreber om sundhed der er inkluderende på tværs af socioøkonomiske skel (Verdensmål #3), hvordan naturfagsundervisning og -formidling kan gøres kønsinkluderende (Verdensmål #4), og hvordan naturhistoriske museer kan formidle biodiversitet (Verdensmål #15). Jeg har gode samarbejder med en række aktører og virksomheder på området, fx Statens Naturhistoriske Museum, Experimentarium, Københavns Zoo, Sustainia, det Europæiske Miljøagentur, og Videnskab.dk.

Min undervisning retter sig imod at forberede studerende til en bæredygtig fremtid. Jeg støtter studerende fra naturvidenskabelige studieretninger i at blive bedre til at formidle og kommunikere deres fag, både under studiet og på jobmarkedet. Jeg arbejder med temaer som kommunikation i en post-truth verden, citizen science, kommunikation med politiske beslutningstagere, journalistisk formidling, og mere.

ID: 964287