Maria Stougård

Maria Stougård

Gæsteforsker

Uddannet cand. scient. i 2009. Ph.d.-studerende ved Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Parker Instituttet (2013-2017). Post doc i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning siden 2018, tilknyttet forskningsprojekterne Copenhagen Infant Mental Health og ADBB i Danmark.

Aktuel forskning

Post doc i "ADBB i Danmark”- Screeningsmetoden Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er implementeret i 80 af landets 98 kommuner. Det betyder, at vi for første gang i Danmark i regi af sundhedsplejen har et universelt, stort set landsdækkende redskab til en systematisk og standardiseret tidlig opsporing af børn, som udviser vanskeligheder i deres sociale kontakt og udvikling. Projektet ”ADBB i Danmark” er en national kortlægning af implementering, forekomst af og risikofaktorer for social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn på tværs af landet baseret på data fra Sundhedsplejejournaler og på nuværende tidspunkt er der indgået samarbejde med 58 ud af de 80 ADBB kommuner.

Formålet med projektet er at:

  • At afdække implementeringen på tværs af landet
  • At afdække sammenhænge mellem tegn på social tilbagetrækning og risikofaktorer hos forældre og spædbørn
  • At kortlægge forekomsten i social tilbagetrækning blandt spæd- og småbørn i Danmark.

Læs mere om projektet her

Projektet ledes af professor Mette Skovgaard Væver og er støttet af TrygFonden.

ID: 14951745