Maria Kristiansen

Maria Kristiansen

Professor, Viceinstitutleder

Medlem af:

  • Web: Center for Sund Aldring

  • Web Spor 2: Retirement and transitions

Aktuel forskning

Jeg er professor i participatorisk sundhedstjenesteforskning, viceinstitutleder og forskningsgruppeleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab & Afdeling for Sundhedstjenesteforskning.

Derudover er jeg vicedirektør i Center for Sund Aldring (CESA) og har en research collaborator affiliation ved Mayo Clinic, Minnesota.

For mere om vores forskning, se venligst https://healthyaging.ku.dk/research/retirement-and-transitions/kristiansen-group/.

 

Den primære vision for den interdisciplinære og participatoriske forskning, der udføres i min forskningsgruppe, er at styrke den personcentrerede, diversitets-sensitive tilgang i sundhedsvæsenet set i et aldringsperspektiv. Vi fokuserer på at belyse og udfolde de forskellige værdier, behov og ressourcer blandt ældre samt transformere sundhedsvæsenet med henblik på øget lighed og sikring af sundhedsydelser, der reflekterer de forskellige oplevelser, livsomstændigheder og ønsker blandt især ældre mennesker, der ofte lever med multisygdom. Derved ønsker vi at levere et forskningsbaseret bidrag til den samfundsmæssige mulighed og udfordring som en aldrende befolkning indebærer for både sundhedspolitik og praksis.

 

For at identificere innovative tilgange til sikring af sundhedsydelser, der er personcentrerede og af høj kvalitet for det stigende antal ældre, er forskningen interdisciplinær, skabt i partnerskaber med omverdensaktører og baseret på multi-methods tilgange. Nøglepartnere spænder over patientgrupper, kommuner, hospitaler, patientforeninger, private aktører og internationale organisationer. Vi sigter mod at forbedre forskningens relevans, overførbarhed og i sidste ende samfundsmæssige impact særligt via en åben, inddragende og udfordrings-drevet tilgang. Videnskabsformidling og kommunikation ved hjælp af flere kanaler inklusive radio, blogs, offentlige begivenheder, grafiske metoder og sociale medier er en vigtig del af vores arbejde.

 

Jeg har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab og en ph.d. i multi-methods sundhedstjenesteforskning fra Københavns Universitet. I 2013 blev jeg tildelt et honorary fellowship ved Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics, University of Edinburgh, Skotland, og jeg var tovholder på opstarten af folkesundhedsvidenskabsuddannelsen i Qatar i 2013-15. I 2020 blev jeg tildelt en Research Collaborator Appointment ved Mayo Clinic, Minnesota, USA.

 

Jeg har en række forskningsbevillinger og er involveret i bedømmelse af forskningsansøgninger nationalt og internationalt, f.eks. i Hjerteforeningens Forskningsudvalg, Danish Cardiovascular Academy, den Videnskabelige Komité i Kræftens Bekæmpelse, Horizon2020, det Europæiske Forskningsråd (ERC), COST-programmet, det hollandske forskningsråd og det baltiske forskningsprogram. Ud over at være reviewer for en række forskellige tidsskrifter, er jeg Associate Editor for BMC Health Services Research, og fungerer som oplægsholder og rådgiver for blandt andet danske kommuner og WHO.

Interesseområder

Patient- og brugerinddragelse; personcentreret behandling og omsorg; aldring; migration; sundhedstjenesteforskning; participatoriske metoder; co-created forskning; outreach; impact; mixed-methods forskning; interventionsstudier.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning: Bl.a. på følgende uddannelser ved Københavns Universitet: Bachelor- og kandidatuddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, Masteruddannelsen i Public Health, Masteruddannelsen i International Health/Global Health, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san) og Human Ernæring.

Eksamination: På bachelor- og og kandidatniveau bl.a. på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, Global Health og MPH ved Københavns Universitet. Derudover bedømmer jeg PhD-afhandlinger samt er medlem af Censorkorpset i Folkesundhedsvidenskab.

Vejledning: PhD-studerende, studerende ved bachelor- og kandidatuddannelserne i Folkesundhedsvidenskab, MPH, Global Health og Cand.Scient.san. ved Københavns Universitet samt studerende ved Master Programme in Public Health, Lunds Universitet.

Primære forskningsområder

Sundhedstjenesteforskning.

ID: 544024