Maria Haahr Nielsen

Maria Haahr Nielsen

Videnskabelig assistent

Maria Haahr Nielsen er kandidat i Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) med særlig interesse for sårbare grupper og social ulighed.

Aktuel forskning

SOFIA - Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis. Et randomiseret studie forankret i almen praksis, der sigter mod at reducere overdødeligheden og dermed forlænge levetiden og forbedre livskvaliteten, for mennesker med svær psykisk sygdom.

Implementering af ydelse 2150 i almen praksis - muligheden for at tilbyde forlængede konsultationer til bl.a. mennesker med svær psykisk sygdom

Kvalitativt studie i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri har etableret en ny funktion for somatisk sygdomsopsporing, for at forbedre opsporingen af somatisk sygdom hos patienter i de psykiatriske ambulatorier, OPUS ambulatorier og botilbud og understøtte opstart af behandling hos den praktiserende læge eller med den praktiserende læge som tovholder.  

 

Primære forskningsområder

Psykiatri, social ulighed, almen praksis, tværsektorielt samarbejde, interventionsforskning, mixed methods

Mulige interessekonflikter

Min forskning i SOFIA projektet var finansieret af Novo Nordisk Fonden. 

Jeg har ingen personlige økonomiske interessekonflikter. 

ID: 203154203