Maria Fabricius Hansen

Maria Fabricius Hansen

Professor

Som universitetsansat kunsthistoriker beskæftiger jeg mig med billedkunst, arkitektur og kunst­hånd­værk/design, både historisk og nutidigt. Min forskning har især omhandlet Italien fra senantikken til omkring 1600, med perspektiveringer til samtidskunst og –arkitektur, også i Danmark. Min undervisning dækker billedkunst- og arkitekturhistorie fra antikken til i dag; jeg vejleder studerende på alle trin i uddannelsen og i et bredt udvalg af emner. Frem til 2021 har jeg vejledt over 60 specialer samt en række ph.d.-studerende (pt er jeg vejleder for fire ph.d.-studerende).

Min interesse for kunsthåndværk og design har jeg haft siden jeg i min studietid arbejdede på Designmuseet (dengang Kunstindustrimuseet); min specialisering i italiensk kunst og arkitektur er udviklet henover mange år, først ved mit mag.art.-speciale og min ph.d. om ruinmotivet og forholdet til antikken i 1400-tallets billedkunst, siden i min disputats om genbrugsarkitektur i romersk middelalder og senest i den prisbelønnede monografi The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy (2018), som omhandler 1500-tallets visuelle kultur, især maleri, men også arkitektur, kunsthåndværk/ design og haver. Dansk og udenlandsk samtidskunst og –arkitektur, museologi og håndtering af kulturarv er felter, jeg i særdeles har opdyrket i forlængelse af mit arbejde som medlem af Ny Carlsbergfondets og Glyptotekets bestyrelse 2007-2014, sideløbende med min ansættelse ved universitetet.

Min aktuelle forskning, som skal udmønte sig i en række bogudgivelser og artikler, tager afsæt i material culture studies og omhandler forholdet mellem kunst, natur og teknologi. Der er tale om temaer, som ligger i forlængelse af mine tre seneste bogudgivelser: den ovennævnte monografi The Art of Transformation samt to antologier, som jeg har redigeret sammen med kolleger: Ornament and Monstrosity (2019) og Dead or Alive! Tracing the Animation of Matter in Art and Visual Culture (2019). Jeg arbejder i denne forbindelse både med 1500-1600-tallet (Europa/Danmark) og med samtidskunst. En optagethed af kultur­transformationer i et historisk perspektiv går igen i en stor del af mine publikationer, fra ph.d.’en over disputatsen og frem til The Art of Transformation, og dette tema har ligeledes informeret mit arbejde med samtidskunst og –arkitektur. Min seneste udgivelse er en grundbog i europæisk arkitekturhistorie fra antikken til i dag, med tegnede illustrationer af tegneskaber Lars Horneman.

Overordnet set er det de større sammenhænge og udviklingsforløb, som jeg er nysgerrig efter at forstå og forsøge at skitsere, hvorfor min virksomhed som kunsthistoriker er kende­tegnet ved en ganske omfattende bredde, en udpræget tværfaglighed og et gennemgående fokus på idé- og mentalitetshistorie.

Gennem mit arbejde i en række faglige bestyrelser (især Landsdommer V. Gieses Legat, Grosserer L.F. Foghts Fond, Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker og Novo Nordisk Fondens kunsthistoriske komité) har jeg erfaring med at læse projektansøgninger og vurdere deres faglige tyngde, originalitet, relevans og gennemførlighed.

Jeg er desuden medlem af en række faglige foreninger og forskningsnetværk i udlandet og i Danmark; jeg fagudveksler gerne på danske og internationale konferencer, enten som foredragsholder eller arrangør, og jeg har et godt netværk af kolleger her i landet og i udlandet, bl.a. i USA, England, Frankrig, Italien, Tyskland, Norge og Sverige. Jeg er medlem af redaktionen af det kunsthistoriske tidsskrift Periskop og medlem af ”Series Advisory Board” for bogserien Monsters and Marvels: Alterity in the Medieval and Modern Worlds (Amsterdam University Press), jeg bidrager som peer reviewer af forskningspublikationer, anmelder fagbøger, deltager i bedømmelser af ph.d.- og dr.phil.-afhandlinger og er medlem af Censorkorpset for Kunsthistorie.

 

ID: 97572948