Maria Damkjær

Maria Damkjær

Lektor

Lokale 24.4.48

Maria Damkjær forsker i britisk litteratur og trykkekultur, primært fra 1800-tallet. Hun har en ph.d. i engelsk litteratur fra King’s College London (2013). Fra 2014 til 2018 havde hun et individuelt postdoc-stipendium fra Carlsberg Fondet, knyttet til Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.

I 2019 blevet Maria tildelt årets Undervisningspris på Københavns Universitet: https://video.ku.dk/video/57453907/undervisningsprisen-2019

Maria er forfatter til bogen Time, Domesticity and Print Culture in Nineteenth-Century Britain (Palgrave, 2016), som fokuserer på tid i hjemmet i 1800-tallet. Bogen argumenterer for at forfattere fremstillede middelklasse-hjemmet ikke bare med en rumlig, men også med en tidslig dimension. Samtidig viser den hvordan tekstens materielle form - som føjleton, for eksempel - har en stor indflydelse på hvordan den fremstiller tid. Time, Domesticity and Print Culture analyserer romaner af Dickens og Gaskell, men også en føljeton-udgivet kogebog, tidsskriftartikler og private scrapbøger. Time, Domesticity and Print Culture blev shortlisted til The 2016 Robert and Vineta Colby Scholarly Book Prize: http://rs4vp.org/colby-prize/

Marias nuværende forskningsprojekt handler om skjult reklame, fyldtekster og andre skæve genre i engelske tidsskrifter fra 1800-tallet. Hun har også været tilknyttet forskningsprojektet Cultures of Topology, hvilket har resulteret i en artikel om locus amoenus i den britiske roman fra Austen til Wilde. I 2017 publicerede Maria en artikel om paraplyer, komik og maskulinitet i viktoriansk kultur in tidsskriftet Victorian Literature and Culture.

Maria underviser i britisk litteraturhistorie fra Beowulf til samtiden, og har ofte emnekurser om tid, materialitet eller historie i litteraturen.

Vejledningsinteresser:

  • Britisk litteratur og kultur fra 1790 til nutid
  • samtidig populærlitteratur og genrelitteratur (særligt SF og fantasy)
  • køn og feminisme
  • Material Culture og Object Studies

ID: 46467034