Margit Warburg

Margit Warburg

Professor

Primære forskningsområder

  • Religion og migration

  • Civilreligion

  • Religionsdemografi

  • Minoritets-majoritetsrelationer, især blandt baha’ier og jøder

  • Religion og globalisering

  • Religionssociologiske metoder og modeller

I perioden 2014-19 arbejder jeg blandt andet med det FKK-støttede projekt What Money Can’t Buy, se http://teol.ku.dk/cfk/whatmoneycantbuy/. Her spørger vi, hvad der sker med institutionerne, når de skal manøvrere mellem markedsorientering, individualisering og bidrag til samfundets sammenhængskraft og værdiorientering. Forskningsprojektet bruger den danske folkekirke som central case, og jeg arbejder selv med dansk kirke i udlandet.

 

ID: 6359