Margit Kriegbaum

Margit Kriegbaum

Akademisk medarbejder FU

Primære forskningsområder

Forsker i sociale og psykosociale faktorers betydning for sundhed og brug af sundhedsvæsenet. Jeg interesserer mig især for hvordan sociale faktorer og sundhed spiller sammen gennem livsforløbet.

Aktuel forskning

Jeg arbejder med opbygning af en databasestruktur for projektet COPLAB. Desuden deltager jeg i datamanagement og analyseprojekter i relation til COPLAB og Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i brug af registerdata of sociologisk teori i livsforløbsforskning på Folkesundhedsvidenskab.

Underviser i brug af SAS til kvantitativ dataanalyse på Master of Public Health

 

Vejleder BA og KA-studerende.

 

Interesseområder

Tidligere forskningsprojekter:

LIFESTAT 2013-2017

Deltagelse i en interdisciplinær undersøgelse af livet med statiner, hvor jeg undersøgte årsager og motiver til at starte og slutte statinbehandling ved hjælp af data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 3050 danskere i aldren 45-65 år samt registerdata. Mit særlige fokus  var hvordan information om statiner i medierne og informationssøgning påvirker valget af behandling.

Lifestat.ku.dk

ID: 7537