Malene Norup Stolpe

Malene Norup Stolpe

Ph.d.-studerende, Ekstern forsker, Gæsteforsker

Aktuel forskning

Indflydelsen af fysisk kapacitet og eksekutive funktioner på sammenhænge mellem forskellige domæner af motoriske færdigheder hos 9-10 årige børn

Studiet er et tværsnitsstudie, der har til formål at undersøge mulige associationer mellem forskellige domæner af motoriske færdigheder og om disse sammenhænge medieres af eksekutive funktioner og fysisk kapacitet hos 9-10 årige børn. 

Data er indsamlet i forbindelse med etablering af projektet "Spil bolden" i 2017-18 og er baseline målinger fra 270 børn fra 14 3.klasser fordelt på 5 danske folkeskoler. 

ID: 188942300