Maja Nyström-Hansen

Maja Nyström-Hansen

Postdoc

Træffetid: Tirsdage kl. 11:00-12:00

Aktuel forskning: Playful Learning in Infancy Program er et forskningssamarbejde mellem Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, LEGO-fonden, samt to danske kommuner. Projektperioden er juni 2023-november 2026. Formålet med projektet er at udvikle en forskningsbaseret indsats til sundhedsplejen, som vil sætte leg på dagsordenen i barnets første leveår. Vi ønsker med projektet at styrke forældres viden om, hvordan legende interaktioner med et spædbarn kan se ud, øge deres følelse af kompetence som forældre, og fremme barnets tidlige socioemotionelle udvikling. Projektet er finansieret af LEGO-Fonden.

Jeg har tidligere forsket i interventioner for børn med autisme, samt i sammenhænge mellem traume, kortisol og svær psykisk lidelse hos gravide og nybagte mødre.

Øvrige interesseområder: Autisme, udviklingspsykopatologi, kortisol, traumer, tilknytning, forælder-barn samspil.

ID: 122741465