Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen

Professor

Primære forskningsområder

Mads Bryde Andersen interesserer sig for brede dele af formueretlige og procesretlige discipliner, herunder særlig aftaleret, obligationsret, it-ret, immaterialret, pensionsret, advokatret og voldgiftsret. Foruden en omfattende produktion af tidsskriftsartikler og forskellige bogværker har han bl.a. forfattet omfattende lærebogsværker inden for

  • Aftaleret (herunder med trilogien Aftaleretten, der omfatter bind I: Grundlæggende aftaleret, hvis 4. udgave udkom i 2013, bind II: Praktisk aftaleret, hvis 4. udgave udkom i 2015, og bind III: Enkelte transaktioner, hvis 3. udgave udkom i 2016)
  • Advokatret (herunder med monografien, Advokatretten fra 2005)
  • It-ret (herunder med lærebogen IT-retten, hvis 2. udgave udkom i 2005)
  • Obligationsret (herunder med Lærebog i Obligationsret I, s.m. Joseph Lookofsky, 4. udgave 2015)
  • Pensionsret (herunder med monografien Dansk Pensionsret, hvis 2. udgave udkom i 2017 med Jesper Mark som medforfatter).

Aktuel forskning

Mads Bryde Andersen arbejder for med to bøger, henholdsvis om advokatfærdigheder og om magtforståelse. Ved siden af det forbereder han nye udgaver af sine aftaleretlige bøger og af Lærebog i Obligationsret I.

Undervisnings- og vejledningsområder

Mads Bryde Andersen underviser for tiden i følgende fag:

  • Pensionsret
  • Praktisk aftaleret

Mads Bryde Andersen er fakultetets specialevejleder og vejleder derfor kandidat- og ph.d.-studerende inden for hele sit forskningsområde. 

ID: 5138