Maansi Parpiani

Maansi Parpiani

Eksternt tilknyttet

Som ph.d.-stipendiat på ToRS fokuserer min forskning på udfordringer i relation til beskæftigelsesmuligheder i Indiens storbyer i dag. Min doktorafhandling har titlen “Politics of Work: History, Locality and Migration in Urban India”.

I de sidste to årtier har afvikling af industrisektorer, stagnation i landbrugets udvikling og en stigning i andelen af ​​befolkningen i den erhvervsaktive alder lagt pres på arbejdsmarkedet i Indien. Dette studie undersøger, hvordan lavt uddannede arbejdere som sikkerhedsvagter, hushjælpere og daglejere fremstiller sig selv som "lokale" for at gøre krav på retten til at arbejde i Mumbai.

Ved at fokusere på arbejde som arena for politisk konflikt afviger jeg fra de to dominerende teoretiske synspunkter i forhold til beskæftigelsesspørgsmålet i Indien, som har lagt vægt på "waiting" og "welfare" som politiske strategier. Da beskæftigelse ofte er et spørgsmål om overlevelse for disse arbejdere, kan de hverken vente på bedre jobs eller tillade sig at afhænge totalt af statens velfærd. Jeg argumenterer for, at dette behov for at fortsætte med at arbejde giver form til deres forskellige påstande om at være 'lokale', imens de forsøger at holde nytilkommere fra at konkurrere om deres jobs.

På ToRS har jeg undervist et bachelor-fag i forårssemesteret om globalisering og udvikling i Sydasien. Jeg har en mastergrad i historie fra School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Min kandidatafhandling fokuserede på diskurser omkring byplanlægning og "mislykkede" udviklingsprojekter i begyndelsen af 1900-tallets Bombay.

ID: 125315216