Luu Trinh

Luu Trinh

Postdoc

Med fjorten års omfattende erfaring inden for life science-sektoren har Dr. Trinh demonstreret sin dygtighed inden for forskning og uddannelse på højt niveau. Hans formålsladede erfaring strækker sig over specialiserede områder som plantegenetik, molekylærbiologi, fotosyntese, cellebiologi, biokemi og mikrobiologi. Ydermere næres en intens passion for domæner såsom quinoa, bæredygtighed, landbrugsinnovation, bioteknologisk udvikling og bevarelse af biodiversitet.

Fotosyntese, en afgørende biologisk mechanisme, transformere lysenergi til organiske stoffer hos fotosyntetiserende organismer, hvilket skaber en vital forbindelse mellem solens livgivende lys og vores jordbunde livsformer. Det er vitalt, at vi forstærker planters fotosyntetiske effektivitet - i lyset af, at en beskeden andel på ca. 6% af solens energi omdannes til organisk masse. En optimering af fotosyntetiske processer kunne bidrage afgørende til at sikre fødevareforsyningen for den forudsåede globale befolkning på ti milliarder inden år 2050. Under sin doktorgrad ved Tokyo Institute of Technology tog Dr. Trinh dyk ned i fotosyntesens komplekse reguleringsmekanismer under vejledende mentorering fra professor Shinji Masuda. Denne forskning har han kristalliseret i syv peer-reviewede videnskabelige publikationer.

Et andet presserende globalt anliggende er sikringen af fødevaresikkerheden, som er udfordret af forventede klimaforandringer og dramatisk hurtig global opvarmning. Stabile afgrødetyper som majs, ris, hvede og sojabønner mangler fleksibiliteten til at modstå stigende abiotisk stress, inkluderende ekstreme temperaturer, frostgrader, tørkeperioder, salinisering af jorder og oversvømmelser. Inden for rammerne af Professor Michael Palmgrens forskningsenhed ved Københavns Universitet sigter projektet "Udforskning af P-type pumper og nyskabende afgrøder" efter at udvikle robuste, nye plantetyper som kan klare hårde klimatilstande og samtidigt producere rige høster. Dr. Trinh nuværende virke koncentrerer sig om avancering af den hårdføre, endnu undertappede, quinoa, der stammer fra Andesregionen, ved anvendelse af innovative genmodificeringsteknikker. Formålet med indsatsen er at etablere quinoa som en fødevaregrundpille på global skala ved at forbedre primære agrare træk, deriblandt frøenes størrelse, resistens mod afskalning, tidlig spiring, plantevækst, timing af blomstring og udholdenhed overfor varme og skimmel. En anden essentiel opgave er elimineringen af de antinutritive saponiner i quinoafrø, hvilket vil forbedre deres ernæringsprofil og egnethed som fødevare.

ID: 250640533