Luisa dos Santos Bay Nielsen

Luisa dos Santos Bay Nielsen

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Mit videnskabelige interesseområde ligger hovedsageligt i mikrobiel molekylær økologi, hvor jeg er interesseret i at forstå, hvordan mikrobielle samfund interagerer og påvirker deres miljø. Et mikrobielt samfund er sammensat af komplekse og meget forskellige arter af mikrober og er således i stand til at besætte en bred vifte af levesteder. Derfor har jeg naturligvis en stor nysgerrighed med hensyn til hvilke miljøer, økosystemer eller værter mikroberne findes i og danner et dynamisk forhold til.

  Interesseområder

  Mikrobiologi, molekylærbiologi, evolution, økologi, bæredygtighed and bioteknologi.

  Primære forskningsområder

  Molekylær økologi, mikrobiomer, mikrobiota, omics, metabarcodning, forhistorisk DNA, miljø-DNA, biodiversitet, evolutionære processer

  ID: 223340609